О

Огласи за посао

Dvojezični voice over i prevodilac

Pridružite se našem lokalizacionom timu! Tražimo talentovane pojedince koji govore engleski, nemački, francuski, turski, hindi, arapski, španski ili brazilski portugalski jezik, kako bi doprineli našoj inovativnoj multilingvističkoj službi. Ćirilica Studio ima značajan potencijal na tržištu, i mi tražimo pojedince koji su vešti u prevođenju i uređivanju tekstova različitih dužina. Posebno tražimo kandidate sa stručnošću u audio-lokalizaciji, igranju i titlovanju.

Preduslovi:
- Tečan govor nosioca jezika na engleskom, nemačkom, francuskom, turskom, hindi, arapskom, španskom ili brazilskom portugalskom.
- Visok nivo engleskog jezika.

Naknada: Detalji o naknadi biće prilagođeni i o njima će se razgovarati direktno sa odabranim kandidatima.

Extra : Molimo Vas da prosledite Vašu biografiju na sledeću adresu e-pošte: info@cirilicastudio.com